LG'S STRATEGISKE ARBEJDE

Senest har bestyrelsen i foråret 2022 arbejdet med foreningens strategi, og nogle ting er ved det gamle, mens der andre steder er tænkt nye tanker.

Bestyrelsen og ledelsen er stolte af, hvad foreningen har formået hidtil og glæder sig til at se, hvordan hele LG Familien i samarbejde skal forme foreningen i fremtiden.

Herunder kan du læse lidt om vores strategi. Er du interesseret i at høre nærmere, må du gerne kontakte os på info@lg-gymnastik.dk.

 

PAY OFF

LG gymnastik – vi bevæger mennesker!

 

VÆRDISÆT

LEG, Læring, Energi og Glæde

 

MISSION

Med bevægelse som samlingspunkt skaber vi rammen for fysisk og mental udvikling gennem positive fællesskaber.

 

VISION

LG gymnastik er en professionel forening med et trygt og inkluderende fælleskab – en dynamisk ramme for fysisk aktivitet der inspirerer, engagerer og sætter aftryk for livet.

 

STRATEGISKE FYRTÅRNE

STARS: Stil og profil, Trivsel, Aftryk, Rollemodel og Synlighed.

Disse strategiske fyrtårne blev valgt som LG's fokuspunkter på bestyrelsens strategiseminar i foråret 2022. På seminaret havde bestyrelsen og ledelsen særligt fokus på mangfoldigheden i foreningens tilbud; på at alle i LG Fællesskabet skal have det godt, uanset om du er medlem, træner eller ansat; på hvordan foreningen har et ansvar for at påvirke omgivelserne positivt både indadtil og udadtil; og på hvordan forenigens på bedst mulig vis kan vise hvem vi er til omverdenen.

 

HVORDAN BRUGER VI STRATEGIEN?

LG's værdier leg, læring, energi og glæde går hånd i hånd både til den daglige træning og til events i løbet af sæsonen. Trænerne benytter værdierne dagligt i deres undervisning, når de har fokus på at lege til træning. Uanset om man er 2 eller 92 år har man altid glæde af at lege. Der er mange måder at lege på, og i LG er legen en vigtig del af undervisningen for at skabe et godt og trygt fællesskab på alle holdene. Når du er en del af et trygt fællesskab, bliver du gladere og får mere energi, og læringen bliver dermed nemmere.

 

VORES ORGANISATION

Bestyrelsen giver gennem nedenstående illustration deres bud på, hvordan LG skal forstås som organisation.