FAQ - OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Spørgsmål til tilmeldingen

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Du bliver medlem ved at tilmelde dig et hold. Klik på Holdoversigten og find et hold - evt. ved at bruge søgefunktionerne øverst. 

Vi har to sæsoner i LG. En hovedsæson, der som udgangspunkt varer fra slutningen af august til og med april, og vi har en Foråssæson, som varer i maj og juni måned. 

Når du tilmelder dig et hold, varer tilmeldingen til foreningen så længe, som holdet varer i pågældende sæson. Du skal tilmelde dig på ny, hvis du vil fortsætte med at være medlem i den efterfølgende sæson.

 

Hvorfor kan jeg ikke tilmelde mig?

Det kan være, at du ikke kan tilmelde dig, fordi tilmeldingen ikke er åben for dig. 

Læs mere under "Hvornår åbner tilmeldingen?"

 

Hvorfor kan jeg ikke oprette en profil?

Ved tilmelding både til hovedsæsonen og til forårssæsonen åbnes for nuværende medlemmer før nye medlemmer. Derfor kan der i de første par dage ikke oprettes en ny profil ved tilmelding til et hold. 

 

Hvornår åbner tilmeldingen?

Tilmelding til et hold foregår på hjemmesiden og kan gennemføres, såfremt der er ledige pladser på holdet. Der kan betales med Dankort, eDankort og Mastercard. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Tilmeldingen til et hold gælder i den periode, holdet kører, og er for hovedsæsonen typisk august til april og for forårssæsonen  typisk fra maj til juni. 

Tilmelding til hovedsæsonen åbner ad tre omgange

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen eller forårssæsonen. 
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen og søskende/børn til aktive medlemmer. 
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer (herunder også personer som ikke hører under ovenstående to kategorier).

Tilmelding til forårssæsonen åbner ad tre omgange

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivit medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen. 
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen og søskende/børn til aktive medlemmer. 
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer (herunder også personer som ikke hører under ovenstående to kategorier).

Bemærk, at tilmeldingen altid er først til mølle-princippet, og at man derfor ikke er garanteret plads, selvom man er eksisterende medlem.

 

Hvad vil det sige, at jeg kommer på venteliste?

Hvis et hold er fyldt, kan du tilmelde dig ventelisten. Det er gratis at stå på venteliste, og du vil stå her, indtil du får tilbudt en plads på holdet. Holdtilmeldingerne og ventelisterne slettes, når sæsonen slutter og overføres dermed ikke til den efterfølgende sæson. 

Vi kan ikke garantere, at du på en sæson når at rykke fra ventelisten til holdet. 

 

Hvornår får jeg besked om, om jeg er kommet på holdet?

Hvis holdet allerede er fyldt, når du tilmelder dig, kommer du på venteliste. Her vil du stå, indtil der opstår plads på holdet. Det er ikke muligt at fortælle præcis, hvornår du kan regne med en plads på et hold, da der er flere faktorer, der spiller ind på dette. Fx kræver det, at nogle nuværende medlemmer fra holdet afmelder sig, og administrationen kan ikke svare på hvornår eller om, det sker. Du kan selv tjekke din plads på ventelisten ved at logge på medlemslogin i toppen af hjemmesiden. 

 

Ventelisten fungerer automatisk og er liste baseret således, at skulle der bliver en ledig plads, og den første på listen ikke ønsker pladsen, går pladsen videre til den næste i den rækkefølge man er tilmeldt.

Såfremt der skulle blive en ledig plads, vil man modtage en mail med en invitation til holdet. Dernæst har man 72 timer til at acceptere pladsen (husk at tjekke spam/uønsket mail).
Accepteres pladsen ikke inden for 72 timer frafalder pladsen og tilbydes til den næste på ventelisten.  

 

Hvor længe varer min tilmelding til et hold?

Når du tilmelder dig, er det for en sæson ad gangen. Selvom sæsonprogrammet minder om hinanden fra år til år, så sker der ofte nogle ændringer i tidspunkter, aldersgrupper, mv. og derfor, kan vi ikke overføre din tilmelding fra et hold i en sæson til den efterfølgende sæson. Du skal derfor tilmelde dig på ny, hvis du ønsker at gå på holdet igen sæsonen efter. Nuværende medlemmer har ret til tilmelding før nye medlemmer. Du kan se tilmeldingstidspunktet for netop dig i vores kalender.

 

Må jeg få en prøvetime?

Foreningen tilbyder som udgangspunkt ikke prøvetimer. Ofte har vi fyldte hold med tilhørende venteliste, og vi kan derfor ikke tilbyde prøvetimer. 

Til gengæld tilbyder vi prøveperioder. Indtil tre uger fra sæsonstart eller indtil tre uger fra tilmeldingstidpunktet tilbagebetales det fulde kontingent med undtagelse af et administrationsgebyr på kr. 200,-. Dette gælder dog ikke på hold af op til ni ugers varighed. 

Læs mere i handelsbetingelserne, som du finder i bunden af hemmesiden. 

På udvalgte hold tilbyder vi en gang imellem prøvetræninger, hvis der er ledige pladser på holdet. Læs mere på hjemmesiden. 

 

Hvordan afmelder jeg mig igen?

Afmelding kan alene ske ved skriftlig henvendelse til info@lg-gymnastik.dk. Ved afmelding skal man oplyse deltagerens medlems-ID, fulde navn og fødselsdato, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt samt indmeldelsesdato.

Se vores handelsbetingelser i bunden af hjemmesiden. 

 

Spørgsmål til økonomi og kontingent

 

Kan jeg få refunderet mit kontingent?

Indtil tre uger fra sæsonstart eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales det fulde kontingent med undtagelse af et administrationsgebyr. Indtil 1. november tilbagebetales det halve kontingent med undtagelse af et administartionsgebyr.

For hold af op til ni ugers varighed tilbagebetales det fulde kontingent alene ved skriftlig afmeldelse senest en uge før kursusstart, herefter refunderes ikke. Der kan herudover refunderes i løbet af kursusforløbet ved dokumenteret sygdom. Se vores handelsbetingelser i bunden af hjemmesiden.

 

Får jeg refundering når en træning aflyses?

Kommunerne kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom at myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned. Foreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning, enten på en alternativ lokation, på et alternativt tidspunkt eller ved virtuel undervisning. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange kan ikke forventes økonomisk erstattet. Det indbetalte kontingent er betaling for medlemskab af foreningen og ikke som betaling for den enkelte undervisning jf. DGI´s retningsliner. 

 

Spørgsmål til undervisning, hold og stilarter
 

Må jeg tilmelde mig et hold for en anden alder?

Holdenes aldersbegrænsninger er sat for at skabe de mest optimale rammer for leg, læring, energi og glæde på holdene. Derfor stræber vi også som udgangspunkt efter, at gymnasternes alder ikke afviger fra holdtitlen. Vi foreslår, at alle gymnaster starter på et hold med en tilsvarende alder. Herfra kan man altid rykke rundt, hvis træner i samarbejde med gymnast/forældre finder ud af, at det er en god ide.

Dog er det ofte helt fint at tilmelde sig et hold, hvis man har fødselsdag inden for de første 3-4 måneder af sæsonen og til den tid bliver gammel nok til holdet. 

Eksempel: Du kan i juni måned godt tilmelde dig et hold i Hovedsæsonen for 6-7 årige, selvom du er 5 år i juni, men bliver 6 år i eller før december måned. 

Hvor foregår undervisningen?

På tilmeldingsbekræftelse står, hvor undervisningen vil foregå. Find alle vores forskellige undervisningssteder på hjemmesiden. Der skal tages forbehold for enkelte ændringer i løbet af året, hvor det muligvis vil blive nødvendigt at flytte træningen pga. aflysninger i den almindelige sal/hal. I tilfælde af ændringer sendes besked på mail. I nogle af de haller, vi underviser, er der forskellige sale. Tjek derfor holdbeskrivelsen eller din tilmeldingsbekræftelse for at finde ud af, hvilken sal du/dit barn skal træne i. 

 

Hvordan bliver man en del af GymStarkonceptet?

Gymstars er foreningens udtagede gymnaster og består af Mini-, Junior-, Rep- og After Rep-hold. Det kræver som udgangspunkt audition at komme på et GymStarhold. Læs om Gymstars, audition og alt dertilhørende på hjemmesiden. 

 

Kan jeg skifte til et andet hold efter sæsonstart?

Hvis der er pladser på det ønskede hold, er det muligt at flytte hold efter sæsonstart. Skriv en mail til info@lg-gymnastik.dk med oplysninger om deltagerens fulde navn og fødselsdato, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt samt informationer om det hold, der ønskes overflytning til. 

Bemærk, at der kan være forskel i pris, så der skal muligvis tillægges et mindre beløb. 

 

Må jeg være i salen/hallen med mit barn?

(Nedenstående gælder naturligvis ikke hold med voksendeltagelse)

Som udgangspunkt er alle hold i foreningen uden forældredeltagelse. Dette sikrer en større koncentration hos børnene og mere ro til gymnastikken.

Har dit barn svært ved at komme i gang, kan du hive fat i en mini- eller hjælpetræner, som med glæde vil tage dit barn i hånden indtil han/hun er blevet tryg ved situationen. 

Der kan i enkelte tilfælde laves særlige aftaler om at en forælder kan blive inde til træningen fx de første 5-10 minutter, men dette kan alene aftales med cheftræneren for det enkelte hold. Bemærk desuden at der i løbet af sæsonen er kigge-på-dage. Se hvilke uger der er kigge-på-dage for dit hold på den specifikke holdbeskrivelse eller i kalenderen på hjemmesiden.

 

Spørgsmål af mere praktisk, overordnet karakter

 

Hvorfor skal jeg angive mailadresse og mobilnummer ved oprettelse af profil?

Først og fremmest bruges din mail som brugernavn, når du skal logge ind. 

Derudover sender foreningen vigtige beskeder ud både på mail og sms. Dette inkluderer både aflysninger og ændringer ang. holdet samt informationer om foreningens events, nye hold, tilmelding mv. Endvidere er det vigtigt, at cheftræneren og administrationen kan komme i kontakt med forældre i og uden for træning. 

 

Kan jeg ændre i min profil efter oprettelse?

Ja, du kan altid ændre dine personlige oplysninger i din eller dit barns profil ved at logge ind i toppen af hjemmesiden.
Bemærk, du kan have flere profiler tilknyttet samme mailadresse. Tryk på "tilføj familiemedlem" og opret profil. 

 

Må jeg tage en ven(inde) med til træning?

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at tage venner/veninder/familiemedlemmer med til træning, hvis de ikke er tilmeldt holdet, da holdene ofte er fyldt med tilhørende ventelister. På enkelte hold, kan det tillades at have en ven(inde) med, hvis der mangler tilmeldinger, men i sådanne situationer hører du fra enten administrationen eller træneren. 

 

Hvor kan man følge med i LG gymnastik?

Følg os på Facebook, Instagram og Youtube

 

Hvor kan man se billeder og videoer fra opvisningerne ?

Hurtigst muligt efter vores opvisninger lægges videoerne på vores Youtube-kanal og billeder lægges på vores Facebook-side. 

 

Spørgsmål om trænerne 

 

Hvem er cheftræneren på mit hold?

Du kan ved at klikke på "Læs mere og tilmeld"-knappen ud for holdet på hjemmesiden se, hvem der er cheftræner på holdet. Du kan møde dine trænere på hjemmesiden, under "OM LG", "MØD DIN TRÆNER".

 

Hvordan forholder foreningen sig til børneattester?

Der er indhentet børneattester på samtlige trænere over den kriminelle lavalder. 

 

Spørgsmål til arrangementer og kalender
 

Hvornår er der Åben træning?

Vi afholder Åben træning som udgangspunkt tre gange om ugen i vores Gymnastikcenter i Hal 2 i Kildeskovshallen. Der kan dog komme aflysninger pga. interne eller eksterne kurser, aflysninger fra hallens side eller andet. Følg Facebookgruppen: "LG gymnastik Åben Træning" og få opdateringer hver uge på aflysninger eller invitationer til særlige events. Læs mere om Åben Træning og Gymnastikcenteret på hjemmesiden. 

 

Hvornår er der kigge-på-dag?

Til kigge-på-dagene har du mulighed for at se, hvad dit barn laver til gymnastiktimen. Bemærk at hver cheftræner har sin måde at afholde kigge-på-dag på. Nogle laver en almindelig træning, andre lader den være en miniopvisning. Der er typisk kigge-på-dag 2-3 gange på en sæson fordelt på en-to gange før jul og en gang efter. Herefter skal der være ro til at øve til forårets opvisning. Find de præcise datoer på hjemmesiden.

 

Er der træning i ferierne ?

Nej, foreningen følger skolernes ferie, hvilket betyder at der ikke er træning i efterårsferien, julieferien, vinterferien, påskeferien eller på helligdagene.

Der sendes påmindelser ud på mail/sms om disse. Se desuden altid ferier og aflysninger i kalenderen på hjemmesiden. 

 

Hvad er LGs Forårsopvisninger?

Efter hver hovedsæson afholder LG traditionen tro deres forårsopvisninger, hvor vi afslutter sæsonen med flotte shows, kostumer, farverige balloner, fantastisk lys og lyd og meget mere.

Der er forårsopvisninger for stort set alle hold. Det fremgår af hver enkelt holdbeskrivelse, hvorvidt holdet deltager i opvisning, og hvornår opvisningen ligger.

Deltagerpris 75 kr., billetpris - voksen: 75 kr., billetpris - barn (<12 år) 40 kr.

 

Hvad er LGs GymnastikJuleland?

GymnastikJuleland er LG gymnastiks svar på en aktiv julefest for hele familien, hvor alle aldre inviteres til workshops med spring, parkour, dans, akrobatik og glad gymnastik. Arrangementet afsluttes med GymStar Juleshow fra vores repræsentationshold.