Opret profil Login
SHOP Team

 

Dit valg Antal Opgave
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer

 • Flytning af kasser (med shopvarer, bannere, balloner, kostumer mv.) fra Kildeskovshallen til Gentoftehallen.
  • Bære kasser ind i vogn i Kildeskovshallen.
  • Bære kasser ud af vogn i Gentoftehallen.
Dit valg Antal Opgave
0/10 Kl. 15.00-18.00
ENTRE Team
Dit valg Antal Opgave
FoodTeam
Dit valg Antal Opgave
KREA team
Dit valg Antal Opgave
KOSTUME Team
Dit valg Antal Opgave
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer

 • Opstilling og klargøring af shop
 • Lægge tøj og merchandise frem
 • Hænge bannere og plakater
Dit valg Antal Opgave
0/6 Kl. 16.00-18.00
0/6 Kl. 18.00-20.00
SMEDE Team
Dit valg Antal Opgave
ENTRE Team

Ansvarlig for EntréTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Indretning af entré
 • Opsætning af køsystem.
 • Opsætning af donationsbord

 

Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 15.00-16.30
0/3 Kl. 16.30-18.00
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Hente Gentofte-bilen.
 • Indrette og klargøre køkkenet
 • Indrette og klargøre Boden
 • Indrette og klargøre Trænerrum

 

Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 15.00-18.00
0/3 Kl. 18.00-21.00
KREA team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Ophæng af bannere
 • Samle beachflags
 • Samle holdflag
 • Ophæng af plakater
Dit valg Antal Opgave
0/10 Kl. 15.00-17.00
0/10 Kl. 17.00-19.00
0/10 Kl. 19.00-21.00
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

 • Indretning af kostumerum
 • Klargøring af kostumepakning

 

Dit valg Antal Opgave
0/4 Kl. 16.00-17.30
0/4 Kl. 17.30-19.00
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Salg i Shoppen under generalprøver
 • Hjælp til medlemmer, der søger information om generalprøver eller opvisning
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 15.00-16.30
0/3 Kl. 16.30-18.00
0/3 Kl. 18.00-19.30
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer:

Morgen/formiddag

 • Transport af redskaber fra Kildeskovshallen og evt. øvrige haller til Gentoftehallen

Eftermiddag og aften

 • Opstilling af redskaber i Gentoftehallen
 • Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. generalprøver
 • Klargøring af redskaber til næste dag
Dit valg Antal Opgave
0/10 Kl. 10.00-13.00
0/20 Kl. 14.00-16.00
0/20 Kl. 16.00-17.30
0/8 Kl. 17.30-19.00
ENTRE Team
Dit valg Antal Opgave
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Tage imod varer fra Nemlig.com.
 • Sørge for forplejning til alle frivillige
 • Oprydning og rengøring af køkken, Bod og trænerrum
Dit valg Antal Opgave
0/4 Kl. 15.00-18.00
0/4 Kl. 18.00-21.00
KREA Team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Tjek af bannere
 • Diverse oprydning og rengøring
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 14.30-15.00
0/3 Kl. 21.45-22.00
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

 • Oprydning i kostumerum
 • Kontrol af kostumer og håndredskaber

 

Dit valg Antal Opgave
0/2 Kl. 14.00-15.00
0/2 Kl. 20.00-21.00
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Salg i Shoppen under generalprøver
 • Hjælp til medlemmer, der søger information om generalprøver eller opvisning
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 15.00-16.30
1/3 Kl. 16.30-18.00
0/3 Kl. 18.00-19.30
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer:

 • Opstilling af redskaber i Gentoftehallen
 • Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. generalprøver
 • Klargøring af redskaber til næste dag
Dit valg Antal Opgave
0/15 Kl. 14.00-16.00
0/15 Kl. 16.00-17.30
ENTRE Team
Dit valg Antal Opgave
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Sørge for forplejning til alle frivillige.
 • Indrette Gentofte-bilen.
 • Oprydning og rengøring af køkken, Bod og trænerrum
Dit valg Antal Opgave
0/5 Kl. 15.00-18.00
0/5 Kl. 18.00-21.00
KREA Team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Tjek af bannere
 • Diverse oprydning og rengøring
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 14.30-15.00
0/3 Kl. 21.00-21.30
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

 • Oprydning i kostumerum
 • Kontrol af kostumer og håndredskaber
Dit valg Antal Opgave
0/2 Kl. 14.00-15.00
0/2 Kl. 20.00-21.00
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Salg i Shoppen under generalprøver
 • Hjælp til medlemmer, der søger information om generalprøver eller opvisning
 • Salg i Shoppen efter opvisning
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 15.00-17.00
0/5 Kl. 20.00-20.30
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer:

 • Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. Forårsopvisning 1
 • Klargøring af redskaber til næste dag
Dit valg Antal Opgave
0/20 Kl. 17.15-20.00
ENTRE Team

Ansvarlig for EntréTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • VelkomstTeam: byde velkommen og tjekke billetter
 • Halguides: åbne døre og guide publikum til rigtige pladser
Dit valg Antal Opgave
0/6 Kl. 17.00-18.00
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Sælge kaffe og kage i Boden
 • Sørge for forplejning til frivillige
 • Oprydning og rengøring af køkken, Bod og trænerrum
Dit valg Antal Opgave
0/6 Kl. 15.00-17.00
0/6 Kl. 17.00-19.00
0/6 Kl. 19.00-21.00
KREA Team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Oppustning af balloner (elektrisk)
 • Ballonport, ballonklaser, mm.
 • Tjek af bannere
 • Diverse oprydning og rengøring
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 14.30-15.00
0/8 Kl. 15.00-17.00
0/3 Kl. 17.00-17.30
0/3 Kl. 20.00-20.30
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

Eftermiddag

 • Oprydning i kostumerum
 • Kontrol af kostumer og håndredskaber

Sen eftermiddag

 • Klargøring til opvisninger

Aften

 • Indsamling af kostumer
 • Sortering af kostumer
 • Oprydning i kostumerum

VASKETEAM

 • Du får en eller flere sække med hjem med kostumer, som skal vaskes, lægges sammen og afleveres i Kildeskovshallen efterfølgende. Du modtager mere information om afhentningstider, type af kostume, afleveringstider, mv.

 

Dit valg Antal Opgave
0/2 Kl. 14.00-15.00
0/3 Kl. 16.00-17.00
0/6 Kl. 20.00-21.00
0/3 VASKETEAM: Vask af kostumer
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Salg i Shoppen til FamilieGymnastikFest
 • Salg i Shoppen efter opvisning
Dit valg Antal Opgave
0/4 Kl. 8.30-11.30
0/3 Kl. 12.00-13.00
0/5 Kl. 15.00-15.30
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer:

 • Klargøring af redskaber efter FamilieGymnastikFest
 • Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. Forårsopvisning 2
 • Klargøring af redskaber til næste dag
Dit valg Antal Opgave
0/15 Kl. 12.30-15.00
ENTRE Team

Ansvarlig for EntréTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • VelkomstTeam: byde velkommen og tjekke billetter
 • Halguides: åbne døre og guide publikum til rigtige pladser
Dit valg Antal Opgave
0/4 Kl. 8.45-9.30
0/6 Kl. 12.00-13.00
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Sælge kaffe og kage i Boden
 • Sørge for forplejning til frivillige
 • Oprydning og rengøring af køkken, Bod og trænerrum
Dit valg Antal Opgave
0/7 Kl. 7.00-10.00
0/7 Kl. 10.00-13.00
0/7 Kl. 13.00-16.00
KREA Team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Tjek af bannere
 • Diverse oprydning og rengøring
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 8.30-9.00
0/3 Kl. 11.30-12.00
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

Formiddag

 • Klargøring til opvisninger
 • Oprydning i kostumerum

Eftermiddag

 • Indsamling af kostumer
 • Sortering af kostumer
 • Oprydning i kostumerum

VASKETEAM

 • Du får en eller flere sække med hjem med kostumer, som skal vaskes, lægges sammen og afleveres i Kildeskovshallen efterfølgende. Du modtager mere information om afhentningstider, type af kostume, afleveringstider, mv.
Dit valg Antal Opgave
0/2 Kl. 11.00-12.00
0/6 Kl. 15.00-16.00
0/5 VASKETEAM: Vask af kostumer
SHOP Team

Ansvarlig for ShopTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • Salg i Shoppen efter opvisninger
 • Oprydning og nedpakning
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 8.30-9.30
0/5 Kl. 12.00-12.30
0/3 Kl. 13.00-14.00
0/8 Kl. 16.00-18.00
SMEDE Team

Ansvarlig for SmedeTeam: Sebastian

Opgaverne inkluderer:

 • Kl. 9.00-11.30: Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. Forårsopvisning 3
 • Kl. 13.30-16.00: Flytning af redskaber ind og ud af opvisningsgulv ifm. Forårsopvisning 4
 • Kl. 16.00-18.00: Oprydning af alle redskaber efter endt opvisninger
 • Kl. 18.00-19.00: Kørsel til Kildeskovshallen og hjælp med aflæsning af redskaber og kasser
Dit valg Antal Opgave
0/15 Kl. 9.00-11.30
0/15 Kl. 13.30-16.00
0/20 Kl. 16.00-18.00
0/20 Kl. 18.00-19.00
ENTRE Team

Ansvarlig for EntréTeam: Freja

Opgaverne inkluderer:

 • VelkomstTeam: byde velkommen og tjekke billetter
 • Halguides: åbne døre og guide publikum til rigtige pladser
 • Kl. 16.00-18.00: Oprydning
Dit valg Antal Opgave
0/6 Kl. 8.30-9.30
0/6 Kl. 13.00-14.00
0/6 Kl. 16.00-18.00
FOOD Team

Ansvarlig for FoodTeam: Linda

Opgaverne inkluderer:

 • Sælge kaffe og kage i Boden
 • Sørge for forplejning til frivillige
 • Oprydning og rengøring af køkken, Bod og trænerrum
 • Kl. 16.00-18.00: Oprydning og nedpakning
Dit valg Antal Opgave
0/7 Kl. 7.00-11.00
0/7 Kl. 11.00-14.00
0/7 Kl. 14.00-16.00
0/7 Kl. 16.00-18.00
KREA Team

Ansvarlig for KreaTeam: Katrine

Opgaverne inkluderer

 • Tjek af bannere
 • Diverse oprydning og rengøring
 • Kl. 16.00-18.00: Nedtagning af alle bannere
Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 8.00-8.30
0/3 Kl. 11.30-12.00
0/20 Kl. 16.00-18.00
KOSTUME Team

Ansvarlig for KostumeTeam: Katrine (Ida)

Opgaverne inkluderer:

 • Klargøring til opvisninger
 • Oprydning i kostumerum
 • Indsamling af kostumer
 • Sortering af kostumer

VASKETEAM

Du får en eller flere sække med hjem med kostumer, som skal vaskes, lægges sammen og afleveres i Kildeskovshallen efterfølgende. Du modtager mere information om afhentningstider, type af kostume, afleveringstider, mv.

Dit valg Antal Opgave
0/3 Kl. 8.00-9.00
0/6 Kl. 11.30-12.30
0/3 Kl. 12.30-13.30
0/10 Kl. 16.00-18.00
0/6 VASKETEAM: Vask af kostumer
Tombola
Dit valg Antal Opgave
0/3 Onsdag kl. 15.00-17.00
0/3 Onsdag kl. 17.00-19.00
0/3 Torsdag kl. 15.00-17.00
0/3 Torsdag kl. 17.00-19.00
0/3 Fredag kl. 15.00-17.00
0/3 Fredag kl. 17.30-20.00
0/3 Lørdag kl. 9.00-11.00
0/3 Lørdag kl. 12.30-15.00
0/3 Søndag kl. 9.00-11.30
0/3 Søndag kl. 13.30-16.30
0/3 Tirsdag kl. 17.00-19.00
Kagebagning

Praktisk

 • Aflevering: kagen skal afleveres i FoodTeam (1. sal)
 • Tidspunkt: kagen skal afleveres senest 45 minutter før showstart (se tidspunkt i opgaven herunder).
 • Kagetype: kagen skal være delt op i portioner på forhånd (fx muffins/cookies) eller på anden måde være let at sælge videre.
 • Størrelse: der skal være kage til minimum 15 personer pr. indleveret kage.

Økonomi: alt overskud fra Madboden går direkte til GymStar Rep og deres tur til Gymnaestrada i juli 2023.

Dit valg Antal Opgave
0/20 Fredag kl. 17.15
0/20 Lørdag kl. 8.45
0/16 Lørdag kl. 12.15
0/20 Søndag kl. 8.45
0/20 Søndag kl. 13.15
Opret profil Login