HANDELSBETINGELSER

Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 5.
 
Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til:
Spring og parkour á 45 min. til kr. 54,- pr. undervisningsgang.
Forælder+barn-hold á 45 min til kr. 81,- pr. undervisningsgang.
Street, Rytmisk- og DanseGym á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang.
Rep og Aspirant á 45 min. til kr. 36,- pr. undervisningsgang.
Talent og Fokus á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang.
 
Ved undervisning længere end 45 min. trækkes 50 % i rabat på den efterfølgende træningstid.
Bemærk at denne rabat alene gælder sammenhængende undervisningstid.
 
Nedskrivning af kontingent
Efter sæsonstart nedskrives kontingentet hver fjerde undervisningsgang efter den pågældende uges træning. Dette gælder til og med januar, hvorefter prisen forbliver uændret, indtil tilmeldingen lukker. Kontingenter for hold i forårssæsonen nedskrives ikke.
 
Aflysninger og ændringer
Kommunerne kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom at myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned. Foreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning, enten på en alternativ lokation, på et alternativt tidspunkt eller ved virtuel undervisning. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange kan ikke forventes økonomisk erstattet. Det indbetalte kontingent ses som en betaling for medlemskab af foreningen og ikke som betaling for den enkelte undervisning jf. DGI’s retningslinjer.
 
Ansvar
Foreningen kan ikke gøres ansvarlig, hvis manglende mulighed for undervisning eller afholdelse af arrangementer skyldes force majeure eller lignende omstændigheder, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, coronavirus eller øvrige omstændigheder, som ligger uden for Lyngby og Gentofte gymnastiks kontrol. Så længe en sådan situation foreligger, er LG gymnastik fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.
 
Tilmelding
Tilmelding til et hold kan gennemføres, såfremt der er ledige pladser på holdet. Der kan betales med Dankort og eDankort. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Vi opfordrer til, at den, der laver tilmeldingen, er indehaver af Dankort eller eDankort. Såfremt dette ikke er muligt, kan man skrive en mail til info@lg-gymnastik.dk, så der kan findes en løsning.
Tilmeldingen til et hold gælder i den periode, holdet kører, og er for hovedsæsonen typisk august til april og for forårssæsonen typisk fra maj til juni.

Tilmeldingsrunder
Tilmelding til hovedsæsonen åbner ad tre omgange.
  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen, forårssæsondeltagere fra indeværende kalenderår og søskende til aktive medlemmer.
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer (herunder også medlemmer som ikke hører under ovenstående to kategorier)

Tilmelding til forårssæson åbner ad tre omgange
  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen og søskende til aktive medlemmer.
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer (herunder også medlemmer som ikke hører under ovenstående to kategorier)
Administrativt kontrolleret afmelding
Såfremt vi efter tilmeldingsstart af eksempelvis myndigheder, specialforbund eller kommuner pålægges at mindske størrelsesantallet på holdet, vil vi muligvis blive nødsaget til at afmelde nogle gymnaster fra hold, som de allerede er tilmeldt og har betalt for. Medlemmet vil få refunderet sit kontingent tilpasset efter afmeldingstidspunktet, og medlemmet vil komme tilbage på ventelisten i retfærdig rækkefølge. Der tages hensyn til rækkefølgen af tilmeldinger, således at det er de gymnaster, der sidst har tilmeldt sig, som bliver afmeldt først.
 
Manuel betaling og rykkergebyr
Har du ikke mulighed for at tilmelde et hold eller et arrangement med Dankort eller eDankort via hjemmesiden, kan du skrive til info@lg-gymnastik.dk, så vi kan finde en løsning. Bliver du bedt om at betale manuelt, bedes du overføre det angivne beløb til foreningens bankkonto inden for angivne tidsfrist. Har foreningen ikke modtaget beløbet, vil du modtage en rykker. Første rykker er gebyrfri. Fra og med anden rykker tillægges et gebyr for hver udsendt rykker.

Venteliste
Såfremt der ikke er ledige pladser på et hold, kan man tilmelde sig venteliste til holdet. Det er gratis at stå på ventelisten. Pladsen på ventelisten er gyldig, indtil holdet lukker for nye tilmeldinger, eller indtil der opstår en ledig plads. Såfremt der opstår en plads på holdet, vil medlemmet automatisk modtage en mail og sms, hvis mailadresse og telefonnummer er registreret i profilen. Medlemmet tager imod pladsen ved at logge på medlemslogin og tilmelde sig og betale. Når medlemmet ikke at tage imod pladsen inden for den angivne frist i mailen, vil pladsen automatisk blive tilbudt til den næste på ventelisten.
 
Prøvetimer og afmelding
Foreningen tilbyder ikke prøvetimer, men prøveperioder. Man kan ikke komme på prøveperiode på et hold uden at tilmelde sig holdet via hjemmesiden først.
 
Man kan afmelde sig sit hold alene ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@lg-gymnastik.dk.
 
For hovedsæsonen er gældende at: Indtil sæsonstart refunderes det fulde kontingent. Indtil tre uger fra sæsonstart, eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet, refunderes det fulde kontingent fratrukket et administrationsgebyr på 200 kr. Herefter og frem til og med den 1. december, refunderes det halve kontingent fratrukket et administrationsgebyr på 200 kr.
 
For hold af op til ni ugers varighed refunderes det fulde kontingent alene ved skriftlig afmelding senest en uge før kursusstart, herefter refunderes ikke. Der kan dog refunderes forholdsmæssigt i løbet af kursusforløbet ved dokumenteret længerevarende sygdom.

Ved afmelding bedes man oplyse deltagerens fulde navn eller medlems-id, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt og indmeldingsdato.


Fotografering
Ved tilmelding til et hold i LG gymnastik, accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være situationsbilleder af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook, Youtube, Instagram mv. Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til portrætfotografering af gymnastikholdet.
 
Holdskifte
Hvis der er ledige pladser på et hold, er det muligt at skifte hold efter sæsonstart mod evt. yderligere betaling. Holdskifte kan alene godkendes af administrationen og ikke af træneren på holdet.

Friplads/rabat
Er du en situation, hvor du har svært ved at betale fuldt kontingent eller lignende kan du læse mere HER. 


Senest ændret 25. september 2020.
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
Medlem af:
Sponsorer:
Lyngby og Gentofte gymnastik (Lyngby Gymnasterne) | Adolphsvej 25 | 2820 Gentofte | info@lg-gymnastik.dk