HANDELSBETINGELSER

Kontingent
 
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 5.
 
Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til:
Spring og parkour á 45 min. til kr. 54,- pr. undervisningsgang
Forælder+ barn hold á 45 min til kr. 81,- pr. undervisningsgang
Street, Rytmisk- og DanseGym á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang
Rep og Aspirant á 45 min. til kr. 36,- pr. undervisningsgang.
Talent og Fokus á 45 min til kr. 45,- pr. undervisningsgang.

Ved undervisning længere end 45 min. trækkes 50% i rabat på den efterfølgende træningstid.
Bemærk at denne rabat alene gælder sammenhængende undervisningstid.

Nedskrivning af kontingent
Efter sæsonstart nedskrives kontingentet hver fjerde undervisningsgang efter den pågældende uges træning. Dette gælder til og med januar, hvorefter prisen forbliver uændret indtil tilmeldingen lukker. Kontingenter for hold i forårssæsonen nedskrives ikke.
 
Aflysninger og ændringer
Det er sjældent, men der kan pga. ændringer i halfordelingen forekomme aflysninger og ændringer på et hold i løbet af en sæson. Foreningen vil i videst muligt omfang forsøge at finde erstatning for aflyste træninger, i denne sammenhæng kan træningstider og steder ændres. Der kan forekomme op til 3 aflysninger i en hovedsæson, svarende til 10% af undervisningen. For en forårssæson er det gældende at der kan forekomme maks. én aflysning. 
 
Tilmelding
Der kan betales med Dankort og eDankort. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Har man ikke mulighed for at betale med hverken Dankort eller eDankort, kan man skrive en mail til info@lg-gymnastik.dk, så der kan findes en løsning.
 
Prøvetimer og framelding
Foreningen tilbyder ikke prøvetimer, men prøveperioder.
Man kan ikke komme på prøveperiode på et hold uden at tilmelde sig holdet via hjemmesiden først.
 
Man kan framelde sig sit hold alene ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@lg-gymnastik.dk.

For hovedsæsonen (som kører august til april) er gældende at: Indtil tre uger fra sæsonstart, eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet, tilbagebetales det fulde kontingent minus et administrationsgebyr på 200 kr. Efter tre ugers indmelding og frem til og med den 1. december, tilbagebetales det halve kontingent minus et administrationsgebyr på 200 kr.

For hold af op til 9 ugers varighed tilbagebetales det fulde kontingent minus kr. 200,- i administrationsgebyr alene ved skriftlig afmelding senest en uge før kursusstart. Der kan herudover refunderes forholdsmæssigt i løbet af kursusforløbet ved dokumenteret længerevarende sygdom.
 
Ved framelding skal man oplyse deltagerens fulde navn, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt og indmeldingsdato.
 
Holdskifte
Hvis der er ledige pladser på et hold, er det muligt at skifte hold efter kursusstart mod evt. yderligere betaling.

Friplads/rabat
Er du en situation, hvor du har svært ved at betale fuldt kontingent eller lign. kan du læse mere HER
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
Medlem af:
Sponsor:
Lyngby og Gentofte Gymnastik (Lyngby Gymnasterne) | Adolphsvej 25 | 2820 Gentofte | info@lg-gymnastik.dk