GYMSTARS

GymStars er Lyngby og Gentofte Gymnastiks udtagede repræsentationshold. GymStars består af Talent-, Aspirant-, Rep.- og After Rep.-hold. Talentholdene er for dig, der gerne vil træne fast to dage om ugen og måske har en lille drøm om at blive en Aspirant på et tidspunkt. De udtagede Aspiranthold aspirerer til Rep-holdene og deltager i en række stævner omend i mindre omfang end repræsentationsholdet. Rep-holdet laver shows og optræder til stævner og happenings i ind- og udland året igennem. After Rep. er for tidligere Rep.-gymnaster. Holdet deltager ligeledes i stævner og opvisninger. 
 

HVAD ER GYMSTARS?

GymStars er den overordnede betegnelse for alle LG Gymnastiks repræsentationshold og består i sæson '18-'19 af:

Talenter


Talentholdene er for dig i alderen 7-18 år, der er ekstra motiveret og har lyst til at træne to dage om ugen.
Talentholdene består af:
Til træningen vil du blive præsenteret for en masse nye, sjove og udfordrende øvelser, der er med til at udvikle dig som gymnast eller danser.

Opvisninger i sæson 18/19: Talentholdene deltager i LG's forårsopvisning 2019.

Audition: Det kræver ikke audition at blive optaget på et Talenthold 7-11 eller 7-16 år i sæson 18-19. Holdene er åbne for tilmelding på samme tid som almindelige hold. Har du gået på et Talenthold i nuværende sæson, får du mulighed for at tilmelde dig pågældende hold et par dage før, holdet åbner for andre. Talenthold 12-16 år kræver audition. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig hold, der kræver audition.
Vi vægter, at gymnasten er særligt motiveret for at træne og udvikle sin gymnastik på Talenthold.

Aspiranter  

Som Aspirant skal du fast træne minimum to dage om ugen og vil gennem sæsonen have nogle fællestræninger hvor alle aspiranthold samles. Som aspirant forventes det at man passer sin træning og bidrager til fællesskabet ved fx at hjælpe til i forbindelse med opvisninger.


I sæson 18-19 er der følgende Aspiranthold:


Opvisninger i sæson 18/19: Aspiranterne deltager i GymnastikJuleland, DGI's Forårsstævne og LG's forårsopvisninger med deres egen performance. 

Alle* aspiranthold kræver udtagelse gennem en audition - se info om OPTAGELSE.

*Parkour Aspirant skal ikke deltage i en audition, men derimod sende en skriftlig ansøgning til info@lg-gymnastik.dk. 

Rep 


Rep er det højeste niveau du kan komme på i LG og er for dig, der er ambitiøs med din gymnastik og ønsker at træne målrettet flere gange om ugen. 

Repholdene består i sæson '18-'19 af:

På Repholdene træner vi fast minimum tre dage om ugen. Akro- og SpringGymStars har tre træningsdage i deres program, mens Modern- og rytmiskGymStars kun har to. Det betyder, at går man på Modern og/eller Rytmisk, så skal man finde en tredje træningsdag på et relevant hold. Den tredje træningsdag kan alternativt udgøres af et aspiranthold eller et relevant danse- eller gymnastikhold i eller uden for LG, men dette skal aftales med GymStarkoordinatoren. Som en GymStar skal man styrketræne minimum tre dage om ugen, for at vi på denne måde bedst muligt kan undgå og forebygge træningsskader. 

Opvisninger i sæson 18/19: GymStars deltager som udgangspunkt med deres egen performance til GymnastikJuleland, DGI's Forårsstævne, LG's forårsopvisning, opvisning på Bakken.
Sæson 2018-2019 er året hvor GymStars vil tage på en længere udlandsrejse, formentlig af ca. en uges varighed i sommerferien. I 2019 afholdes Gymnaestrada i Østrig, men om det bliver dertil eller om det bliver en anden tur er stadig usikkert. Under alle omstændigheder skal det nok blive endnu et forrygende LG-år med fede opvisningsoplevelser og –ture.


Disse hold kræver udtagelse gennem en audition - se info om OPTAGELSE. 

After Rep


After Rep er for tidligere Rep gymnaster, der stadig ønsker at træne og deltage i opvisninger, men som ikke længere kan træne lige så mange dage om ugen som Repholdene. Holdet træner én dag om ugen, og det forventes at man prioriterer at komme til træning, særligt i forbindelse med træning op til opvisningerne.
I sæson '18-'19 udbyder vi:

Opvisninger i sæson 18/19: AllStars deltager som udgangspunkt til GymnastikJuleland og LG's forårsopvisning. Evt. kan der arrangeres opvisning til Stenbrosstævnet eller andre lignende arrangementer.

Optagelse på holdet: Hvis du ikke har været en GymStar, men ønsker at gå på holdet, så skal du sende en skriftlig ansøgning til info@lg-gymnastik.dk. 

Talenter

Akro Talent

På Akro Talent er der plads til 30 gymnaster i alderen 7-16 år, der er motiverede for og har lyst til at træne sammen to dage om ugen.

Til træningen bliver der lagt vægt på at øve en masse forskellige akroløft og teknikker i både par og større grupper. Samtidig bliver der trænet på gymnastens egenfærdigheder: håndstand, håndstand-rulle, vejrmøller til begge sider, spring over gulv, spagat, split, bro, overslag. Derudover er der fokus på en god grundtræning, hvor gymnasterne kan få opbygget styrke, teknik og rytme på en sjov måde.  

Træneren lægger vægt på: Lyst, engagement og gå-på-mod.

Modern Talent


På Modern Talent er der plads til 20 gymnaster i alderen 9-12 år, der ønsker at arbejde med modern dance. Du vil blive præsenteret for en masse forskellige øvelser og bevægelser både på gulv-, mellem- og højt niveau,  der sammensættes til mindre koreografier til god musik. Derudover vil du få en god grundtræning, hvor der er fokus på teknikken i øvelserne, styrke og smidighed. 

Træneren lægger vægt på: Lyst, engagement og gå-på-mod.

Parkour Talent


Parkour Talent er for dig i alderen 7-11 år, der har lyst til at træne mere målrettet med din parkour. Der er plads til 20 parkourudøvere på holdet.

Til træningen sammensættes gymnastik- og parkourredskaber til udfordrende træningsbaner, der efterligner byens rum, som er det sted, den professionelle parkourudøver bevæger sig i. De tricks og øvelser, du lærer til parkour, bliver i løbet af sæsonen sammensat til en sej koreografi, der skal vises til årets LG Forårsopvisning. Det handler om at udfordre sig selv fysisk og psykisk og udvikle sig i et sjovt og trygt fællesskab. Du vil til træning få en god grund- teknik- og styrketræning.  


Træneren lægger vægt på: Lyst, engagement og gå-på-mod.

Spring Talent

På Spring Talent er der plads til 60 gymnaster i alderen 7-11 år og 30 gymnaster i alderen 12-18 år+. Holdene træner sammen to dage om ugen.

Til træningen bliver du udfordret i diverse spring på både airtrack, mini - og dobbelttrampolin og der er god mulighed for at få øvet nogle af de mere avancerede spring. Derudover vil der blive fokuseret på at træne egenfærdigheder såsom håndstand og kateter. Alt dette er noget, der kræver en god grundstyrke og kropskontrol, hvorfor en del af træningen bliver brugt på grundtræning bestående af styrke-, kondi- og tekniktræning.

Træneren lægger vægt på: Lyst, engagement og gå-på-mod.

Street Talent


Street Talent er for gymnaster på alle niveauer, der ønsker at blive udfordret inden for forskellige dansestilarter. Der er plads til 25 dansere i alderen 7-11 år og 25 dansere i alderen 12-18 år der er ekstra motiverede og har lyst til at træne sammen to dage om ugen. Til Street vil du blive udfordret inden for stilarterne hiphop, house, LA Style og waacking – nogle meget forskellige stilarter med hver sit udtryk. Ud over at træne forskellige koreografier og øvelser indenfor stilarterne, vil du samtidig få en masse lækker grundtræning og styrket din musikforståelse.

Træneren lægger vægt på: Lyst, engagement og gå-på-mod.

Aspiranter

Akro Aspirant

På Akro Aspirant optages hvert år min. 26 gymnaster i alderen fra 7-18 år. Holdet træner sammen to dage om ugen. 
 
Træningen fokuserer primært på to hovedområder: akrobatik og gymnastiske færdigheder. I akrobatikken trænes især de klassiske løft, så gymnasten får en fortrolighed med disse. Af de gymnastiske færdigheder trænes især vejrmøller, hoved - og håndstand, spagat, split samt spring over gulv. Hver træning vil desuden indeholde styrke, teknik- og grundtræning.
 
Træneren lægger vægt på:
Fysik: kropskontrol, styrke, smidighed, kondi
Egenfærdigheder: vejrmøller, hånd- og hovedstand, bro
Udstråling: Smil og energi
Sociale færdigheder: hjælpsomhed, koncentration, ihærdighed, holdånd samt udviklingspotentiale.
 
Ovenstående er de samme kriterier som til AkroGymStarsholdet, dog er der på akroaspirant herudover et særligt fokus på den enkeltes udviklingspotentiale.

Modern Aspirant

På Modern Aspirant udtages hvert år 18 piger i alderen fra 12-18 år+. Holdet træner sammen én dag om ugen. Herudover skal du træne minimum en dag mere om ugen på et Star, Aspirant, Talent hold eller tilsvarende hold. 
 
Træningen på Modern Aspirant består af en blanding af klassisk ballettræning, sving, styrke, smidighed, gulvøvelser og bevægelser/spring over gulv. Vi arbejder på at bruge tyngden i kroppen og fylde bevægelserne ud på en blød, men kraftfuld måde. Vi laver serier, der foregår liggende/kravlende på gulvet såvel som stående og springende. Der lægges stor vægt på gymnastens udtryk og evne til at overbevise publikum om de følelser de forskellige serier viser.

Det lægger trænerne vægt på:
Fysik: styrke og kraft kombineret med blødhed i bevægelserne
Færdigheder: håndstand-rulle, vejrmøller, springkraft, god kropskontrol og kropsforståelse, teknisk god udførelse, brug af musikken
Udstråling: evne til indlevelse i musik og historie
Sociale færdigheder: fokus, koncentration, disciplin, mødestabil, hjælpsomhed, engagement

Parkour Aspirant


På Parkour Aspirant udtages hvert år 20 drenge og piger i alderen 12-18 år+. Holdet træner fast to dage om ugen.

Træningen på Parkour Aspirant består af en masse styrke, smidigheds, konditions og tekniktræning. Der trænes alt fra basale øvelser (vaults, flips, kravl, balancer osv.) til de mere avancerede sammensætninger, der trænes på udfordrende træningsbaner i et lækkert flow. 
De tricks og øvelser, du lærer til parkour, bliver i løbet af sæsonen sammensat til en sej koreografi, der skal vises til årets LG Forårsopvisning. Det handler om at udfordre sig selv fysisk og psykisk og udvikle sig i et sjovt og trygt fællesskab. Du vil til træning få en god grund- teknik- og styrketræning.  


Trænerne lægger vægt på:
Fysik: styrke, kropskontrol, spændstighed, koordination
Færdigheder: diverse flips, vaults, monkey jump, udviklingspotentiale
Sociale kompetencer: fokus, seriøsitet, koncentration, disciplin, hjælpsomhed

Rytmisk Aspirant

På Rytmisk Aspirant udtages hvert år 16 piger i alderen fra 12-18 år+. Holdet træner sammen én dag om ugen. Herudover skal du træne minimum én dag mere om ugen på et Star, Aspirant, Talenthold eller tilsvarende hold. 
 
 
Træningen på RytmiskAspirant indeholder både elementer fra gymnastik og ballet og består af træning med håndredskaberne vimpel, tov, tøndebånd og bold. Der fokuseres på spring over gulv, balancer, gulvøvelser, smidighed samt et ensartet og æstetisk udtryk i øvelsernes udførelse. Koreografierne sammensættes primært af holdets trænere, hvor der lægges vægt på en høj grad af smidighed kombineret med styrke samt yndefulde rytmiske bevægelser i harmoni med musikkens karakter, rytme og tempo. Alt sammen noget der er med til at vise gymnasternes kropsbeherskelse og holdets ensartethed. Holdet øver i løbet af året både en rytmisk serie med og uden håndredskaber. Da træning med et nyt redskab kan være ekstra udfordrende forventes det, at gymnasterne øver sig hjemme på øvelser/smidighed/balancer som de har svært ved. 
 
 
Trænerne lægger vægt på:
Fysik: styrke kombineret med blødhed i bevægelserne
Færdigheder: smidighed i ryg samt spagat, springkraft, markant kropskontrol og kropsforståelse
Udstråling: Overskud og kontrol samt evnen til indlevelse i musik og historie
Sociale færdigheder: fokus, seriøsitet, koncentration, disciplin, hjælpsomhed

Spring Aspirant

På Spring Aspirant udtages hvert år 30 drenge og piger i alderen fra 12-18 år+. Holdet træner fast to dage om ugen. 
 
 
Træningen på Spring Aspirant består af en masse styrke - smidigheds - og konditionstræning, der alt sammen er med til at styrke gymnasternes springfærdigheder. Der trænes alt fra basale grundspring som flyvekolbøtter, flik flak, kraftspring, overslag, barani og forlæns/baglæns saltoer til mere udfordrende spring, der passer til gymnasternes færdigheder. Der trænes spring på både minitrampolin og airtrack. Alle springene sammensættes til en kreativ og anderledes performance, der indgår i den samlede Aspirant performance.
 
Trænerne lægger vægt på:
Fysik: styrke, kropskontrol, spændstighed, koordination
Færdigheder: forlæns salto, flik flak, håndstand, udviklingspotentiale
Sociale kompetencer: fokus, seriøsitet, koncentration, disciplin, hjælpsomhed

 

 
 

Street Aspirant

På Street Aspirant udtages hvert år 24 piger i alderen fra 12-18 år. Holdet træner sammen to dage om ugen. 
 
Træningen på Street Aspirant består af koreografisammensætning, styrketræning og grundtræning samt forståelse for de forskellige danse stilarter. Herunder er der specielt fokus på hiphop, house, waacking og girlie style. Et stort fokus på Street Aspirant er at få en forståelse for mere komplicerede sammensætninger af koreografi og overblik over disse.
 
Trænerne lægger vægt på:
Fysisk: Rytmesans, kondition, styrke, koordination
Udstråling: Glæde og overskud fra de enkelte koreografiske sammensætninger til at kunne ”være på”.
Sociale færdigheder: Holdånd, energi, koncentration og vedholdenhed.

Rep

Akro Rep

På Akro Rep udtages hvert år min. 28 gymnaster i alderen 8-21 år. Holdet træner tre dage om ugen. Som Akro Rep'er kan du deltage på ét andet rep-hold af hensyn til performance, og så er du velkommen til at træne på aspiranthold.   
 
Træningen består primært af akrobatik; herunder både løft som holdet kreerer i fællesskab samt løft der har udgangspunkt i den klassiske sportsacro. Akrobatikkens øvelser sammensættes ved brug af rytmiske elementer og klassiske egenfærdigheder til koreografi. Hver træning vil desuden indeholde fast styrketræningspogram samt rytme-, teknik- og grundtræning.
 
Dét lægger trænerne vægt på:
Fysik: Kropskontrol, styrke, smidighed, kondi
Egenfærdigheder: Vejrmøller, hånd- og hovedstand, bro, overslag
Udstråling: Smil og energi
Sociale færdigheder: Hjælpsomhed, koncentration, ihærdighed samt holdånd

Rytmisk Rep

På Rytmisk Rep udtages hvert år 8 piger i alderen 14-21 år. Som deltager på holdet træner du fast tre dage om ugen: én dag på Rytmisk Rep, én dag på et andet Rep, Aspirant eller tilsvarende hold samt én dag på Modern/Rytmisk Rep om lørdagen. 
 
Træningen på Rytmisk Rep indeholder både elementer fra gymnastik og ballet og består af træning med håndredskaberne vimpel, tov, tøndebånd og bold. Der fokuseres på spring over gulv, balancer, gulvøvelser, smidighed samt et ensartet og æstetisk udtryk i øvelsernes udførelse. Koreografierne sammensættes primært af holdets trænere, hvor der lægges vægt på en høj grad af smidighed kombineret med styrke samt yndefulde rytmiske bevægelser i harmoni med musikkens karakter, rytme og tempo. Alt sammen noget der er med til at vise gymnasternes kropsbeherskelse og holdets ensartethed. Holdet øver i løbet af året både en rytmisk serie med og uden håndredskaber. Da træning med et nyt redskab kan være ekstra udfordrende forventes det, at gymnasterne øver sig hjemme på øvelser/smidighed/balancer som de har svært ved. 
 
Det lægger trænerne vægt på:
Fysik: styrke kombineret med blødhed i bevægelserne
Færdigheder: smidighed i ryg samt spagat, springkraft, markant kropskontrol og kropsforståelse
Udstråling: Overskud og kontrol samt evnen til indlevelse i musik og historie
Sociale færdigheder: fokus, seriøsitet, koncentration, disciplin, hjælpsomhed

Modern Rep

På Modern Rep udtages hvert år 12 piger i alderen 14-21 år. Som deltager på holdet træner du fast tre dage om ugen: én dag på Modern Rep, én dag på et andet Rep, Aspirant eller tilsvarende hold samt én dag på Modern/Rytmisk Rep om lørdagen.
 
 
Træningen på Modern Rep består af en blanding af klassisk ballettræning, sving, styrke, smidighed, gulvøvelser og bevægelser/spring over gulv. Vi arbejder på at bruge tyngden i kroppen og fylde bevægelserne ud på en blød, men kraftfuld måde. Vi laver serier, der foregår liggende/kravlende på gulvet såvel som stående og springende. Der lægges stor vægt på gymnastens udtryk og evne til at overbevise publikum om de følelser de forskellige serier viser. Det anbefales, at gymnasten køber et par sorte knæbeskyttere, der bruges til både træning og opvisningerne. 
 
Det lægger trænerne vægt på:
Fysik: styrke og kraft kombineret med blødhed i bevægelserne
Færdigheder: håndstand-rulle, vejrmøller, springkraft, god kropskontrol og kropsforståelse, teknisk god udførelse, brug af musikken
Udstråling: evne til indlevelse i musik og historie
Sociale færdigheder: fokus, koncentration, disciplin, mødestabil, hjælpsomhed, engagement

Spring Rep

På Spring Rep udtages hvert år min. 16 drenge og piger i alderen 14-21 år. Holdet træner tre dage om ugen. Som Spring Rep kan du deltage på ét andet rep-hold af hensyn til performance, men du er velkommen til at træne på aspiranthold.
 
 
Træningen på Spring Rep består af en masse styrke - smidigheds - og konditionstræning, der alt sammen er med til at styrke gymnasternes springfærdigheder. Der trænes alt fra basale grundspring som flyvekolbøtter, flik flak, kraftspring, overslag, barani og forlæns/baglæns saltoer til dobbeltsaltoer, dobbelt full, salto over mange mennesker, araber-flik-baglænner osv. Der trænes spring på både minitrampolin, dobbeltminitrampolin og airtrack. Alle springene sammensættes til en kreativ og anderledes performance, der indgår i den samlede Rep-performance.
 
Dét ligger trænerne vægt på:
Fysik: styrke, kropskontrol, spændstighed, koordination, æstetisk udførelse af springene
Færdigheder: forlæns salto, flik flak, håndstand
Sociale kompetencer: fokus, seriøsitet, koncentration, disciplin, hjælpsomhed

 

After Rep

AllStars Spring


Holdet er for dig, der er 18-30 år og tidligere har gået på SpringGymStars og stadig gerne vil holde sig igang og udfordres til en ugentlig træning og deltage i nogle opvisninger i løbet af sæsonen. Holdet træner sammen én dag om ugen, hvor det forventes, at man prioriterer, at komme til træningen – særligt op til diverse opvisninger

Nogle uger kommer holdet til at træne sammen med AllStars Rytme, særligt når der skal trænes til opvisning. Det er et socialt hold med et højt niveau. Til træning vil der være både styrke-, kondi, teknik- og smidighedstræning. 

Træneren lægger vægt på:
Det skal være sjovt, hårdt og inspirerende at gå på AllStars Man skal have lyst til at lære og udvikle sin dans, samtidig med at man indgår i fællesskabet. 

AllStars Rytme

Holdet er for dig i alderen 18-30 år, der synes det er sjovt at gå til dans/gymnastik og stadig gerne vil holde sig igang og udfordres til en ugentlig træning og deltage i nogle opvisninger i løbet af sæsonen. Holdet træner sammen én dag om ugen, hvor det forventes, at man prioriterer, at komme til træningen – særligt op til diverse opvisninger.
 
Træningen vil bestå af en spændende og kreativ blanding af rytmisk, street og modern og vil ende ud i en kreativ performance.
 
Træneren lægger vægt på:
Det skal være sjovt, hårdt og inspirerende at gå på AllStars Man skal have lyst til at lære og udvikle sin dans, samtidig med at man indgår i fællesskabet. 

Find yderligere info omkring GymStars her

OM LG
Her kan du læse mere om Lyngby og Gentofte Gymnastik Forening og lære om os og vores indflydelse på børn i Gentofte og Lyngby kommune. 
KONTAKT OS
Medlem af:
Sponsor:
Lyngby og Gentofte Gymnastik (Lyngby Gymnasterne) | Adolphsvej 25 | 2820 Gentofte | info@lg-gymnastik.dk